Kjekke elevar

Så var det stille på huset. Årets elevkull har reist heim. I løpet av den siste veka har me hatt mimrekveld, delekveld, underhaldningskveld og avslutningsmøte. Det har vore flott å høyre takksame elevar fortelje om kva året har betydd for dei.

Rektor talar
Ansatte som sluttar blir takka av
Vitnemålsutdeling
Song av Lisa Obrestad, Regine Mork og Sofie Kero
Snart bilete…
Årets kull. (7 personar var ikkje til stades.)
Fotobomba av rektor
Seriøse elevar
Avslutningsmiddag
Avskjedsrunde

No gjenstår det ein del rydding og evaluering for perosnalet før dei tek somarferie. Når me kjem tilbake gler me oss til å møte neste års kull!

  • juni 17, 2019