Søk nå!

Vi har førsteopptak 1.Februar på ettårig bibelskole. Etter dette tar vi opp elever fortløpende. Om du har spørsmål så er det bare å ta kontakt!

Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnummer/sted:

E-post:

Mobiltelefon:

Søker også om internatplass:  Ja

Beskriv din motivasjon, hvorfor du har lyst til å gå på Fjellheim Bibelskole: