Søk nå!

Vi tar opp elever på Bibel og Formidling fortløpende, men søknadsfristen er satt til 23.april. Søknader etter denne datoen tas opp dersom det er ledig plass.

Fornavn:

Etternavn:

Fødselsdato:

Adresse:

Postnummer/sted:

E-post:

Mobiltelefon:

Søker også om internatplass: Ja

Anbefaling skrives av:
Ansvarlig i kristen organisasjon eller menighet i ditt hjemmeområde, eller annen kristen leder skal skrive anbefaling. Skjema sendes fra Fjellheim til vedkommende.

Beskriv din motivasjon, hvorfor du har lyst til å gå på Fjellheim Bibelskole: