Behov for ny rektor fra august 2019

Av rektor Ingvald Kårbø

Mandag 10.12.2018 ble det avholdt styremøte for Fjellheim Bibelskole. I den sammenhengen gjorde jeg kjent for styret mitt ønske om å fratre som rektor fra og med august 2019. Styret tok dette ønsket til etterretning, og vil i tiden fremover arbeide for å finne en person som kan overta rektoransvaret etter meg.

For meg har dette vært et veldig vanskelig valg. Fjellheim er en skole jeg er glad i og som jeg vil alt godt. Siden jeg begynte å jobbe som lærer ved skolen i august 2010, har jeg opplevd at skolens ønske om å gi solid og evangelisk bibelundervisning har vært noe jeg har stått helhjertet bak. Jeg er også takknemlig for den tilliten styret har vist meg ved at jeg først fikk spørsmål om å være konstituert rektor høsten 2015, før jeg ble fast ansatt som rektor fra august 2017. Likevel har jeg nå, i samråd med min kone Camilla, bestemt meg for at det nå var tid for å søke avløsning fra denne tjenesten.

Den første viktige årsaken til dette er at jeg opplever det som vanskelig å kombinere bibelskolerektorens mangfoldige hverdag, min kvalitetsbevisste personlighet og andre forpliktelser som jeg har i min livssituasjon. På tross av at jeg har forsøkt å ta ulike grep for bedre situasjonen, må jeg likevel konkludere med at det er vanskelig for meg å stå i denne funksjonen over tid. En annen viktig årsak er mitt ønske om å få bruke mer tid til forkynnelse og bibelundervisning, noe det har blitt betraktelig mindre tid til etter at jeg ble rektor.

Når det gjelder veien videre for min del, er dette foreløpig uavklart. Det er fullt mulig at jeg også til neste år vil være knyttet til Fjellheim i en undervisningsoppgave. Samtidig er det nå et tidspunkt der det også er naturlig for oss å vurdere om det er tid for å bryte opp fra Tromsø. Derfor er det vanskelig på nåværende tidspunkt å gi tydelige signal enten den ene eller den andre veien.

For Fjellheim sin del, begynner nå prosessen med å finne en ny rektor. Om du bryr deg om Fjellheim, vil jeg oppfordre deg til å be for dette arbeidet fremover. Det er Jesu egne ord at vi skal få be høstens Herre drive ut arbeidere til sin høst (Luk 10:2). Fjellheim har vært bygd på tilliten at skolen ikke primært er ‘vårt’ prosjekt. Om det bare er vårt prosjekt, arbeider vi forgjeves (Sal 127:1). I tro til Gud skal vi derfor få be om ledelse og visdom for styrets arbeid med å finne ny rektor.

  • desember 19, 2018

1 Comments

  1. J.S Svar

    Vil rette ein takk til Ingvald for grundig og målretta innsats som rektor. Guds signing over val av vegen vidare.

Leave a Reply to J.S Cancel reply

Your Comment (Required)

Name (Required)

Email (Required)

Website

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.