De siste månedene har vært en spennende tid på Fjellheim. Under utenlandspraksien har elevene fått med seg utallige minner for livet. Mens elevene har vært i utlandet har skolestyret arbeidet med å finne ut hvem som kan overta som rektor ved skolen fra og med 01.08.2019.

I anstettelsesprosessen ble noen kandidater oppfordret til å søke på den utlyste rektortjenesten. Vi kan i dag bekrefte at en av disse kandidatene har fått tilbud om rektorstillingen. Det er med stor glede vi nå kan melde om at han har takket ja til tilbudet!

Fra og med 01.august 2019 vil Morten Nord-Varhaug være ny rektor ved Fjellheim Bibelskole

Den nye rektoren ved Fjellheim Bibelskole vil fra 01.08.2019 være Morten Nord-Varhaug. Morten er gift med Kari Synnøve og de har tre barn i ungdomsalderen. Sammen har de i til sammen 7,5 år vært misjonærer i Kenya for Norsk Luthersk Misjonssamband i perioden 1999-2009. Der arbeidet Morten blant annet som lærer og rektor ved bibelskolen i Kapenguria. De siste årene har Morten arbeidet som inspektør ved Tryggheim Ungdomsskole på Nærbø. Han har også vært aktiv i forsamlingsarbeidet i Riska Misjonsforsamling, der han den siste perioden har vært formann.

Styret for Fjellheim Bibelskole ønsker å uttrykke en stor takknemlighet for at Morten og familien har ønsket å ta på seg denne oppgaven. Det er gledelig at det såpass tidlig har blitt avklaring av rektorspørsmålet. Vær gjerne med å be for Morten og familien i den kommende perioden. Det er mye praktisk som må ordnes i forbindelse med flytting. Be også om at Gud ved sin Ånd må gi Morten det han trenger for den tjenesten han nå har blitt kalt inn i.