Praksis i Norge - et alternativ til utenlandspraksis

Home • • • Informasjon • • • Utenlandspraksis • • • Praksis i Norge – et alternativ til utenlandspraksis

Et alternativ til utenlandspraksis

Om du ikke ønsker å være med på utenlandspraksis, er praksis i Norge er et alternativ. Du får selv være med å utforme opplegget for praksismåneden. Oppgavene kan være leirarbeid, lagsarbeid, ungdomsarbeid, menighetsarbeid eller lignende. Du kan i stor grad velge hvor du ønsker å ha denne praksisen. Når Sør-Amerika-gruppa reiser, vil du få noen uker med kortkurs, før du går inn i en praksistjeneste.

Hva innebærer en sånn praksis?

Vi har spurt en av elevene som hadde praksistjeneste våren 2009.

Margit Engen, hva gjorde du disse ukene?

Margit

De to første ukene var jeg i Tromsø. Jeg deltok på barneleir og på 5-6 barnelag hvor jeg hadde ansvaret for andakt og en del aktiviteter.
 Så reiste jeg hjem til Bergen og deltok i min menighet (DELK) der. Der var jeg med på dugnadsarbeid, var gudstjenestemedhjelper og hjalp til med tilrettelegging av søndagsskole som skulle startes der.

Hvordan fungerte dette midt inne i et bibelskoleår?

Kjekt å komme hjem til Bergen, og fint å være med å delta og gi noe i misjonsarbeidet når en har mottatt så mye på skolen.

Hva vil du si til elever om det å være i Norge som alternativ til utenlandspraksis?

For meg var kortkursperioden det beste med nesten hele skoleåret. En får inn forkynnere/lærere som tar opp temaer de er spesielt gode på eller har mye innsikt i. Denne perioden gir også en unik mulighet til å bli kjent med folk i Tromsø og i forsamlingen her. Du bør vurdere å ikke bli med til Bolivia eller Mongolia. Alternativet med kortkurs og praksisperiode i Norge vil jeg absolutt anbefale!