Et alternativ til utenlandspraksis

Om du ikke ønsker å være med på utenlandspraksis, er praksis i Norge er et alternativ. Du får selv være med å utforme opplegget for praksismåneden. Oppgavene kan være leirarbeid, lagsarbeid, ungdomsarbeid, menighetsarbeid eller lignende. Du kan i stor grad velge hvor du ønsker å ha denne praksisen. Når Boliviagruppa reiser, vil du første måneden tilbringes sammen med Mongolia-gruppa på kortkurs. Deretter får du én måned med praksistjeneste.

Hva innebærer en sånn praksis?

Vi har spurt en av elevene som hadde praksistjeneste våren 2009.

Margit Engen, hva gjorde du disse ukene?

Margit

De to første ukene var jeg i Tromsø. Jeg deltok på barneleir og på 5-6 barnelag hvor jeg hadde ansvaret for andakt og en del aktiviteter.
 Så reiste jeg hjem til Bergen og deltok i min menighet (DELK) der. Der var jeg med på dugnadsarbeid, var gudstjenestemedhjelper og hjalp til med tilrettelegging av søndagsskole som skulle startes der.

Hvordan fungerte dette midt inne i et bibelskoleår?

Kjekt å komme hjem til Bergen, og fint å være med å delta og gi noe i misjonsarbeidet når en har mottatt så mye på skolen.

Hva vil du si til elever om det å være i Norge som alternativ til utenlandspraksis?

For meg var kortkursperioden det beste med nesten hele skoleåret. En får inn forkynnere/lærere som tar opp temaer de er spesielt gode på eller har mye innsikt i. Denne perioden gir også en unik mulighet til å bli kjent med folk i Tromsø og i forsamlingen her. Du bør vurdere å ikke bli med til Bolivia eller Mongolia. Alternativet med kortkurs og praksisperiode i Norge vil jeg absolutt anbefale!