Russland

Hver høst deles klassen opp i grupper og reiser på turné en uke (les mer). En av gruppene (kanskje 13-14 stk*) reiser da til Russland. Å reise dit er derfor ikke et alternativ til de andre utenlandsturene, men kommer i tillegg.

 

 

Vår ukjente nabo i øst

Russland er kanskje det nabolandet vi kjenner minst til. Både språket, kulturen og historien er ganske forskjellig fra Norges. Om du velger Russland vil du derfor få en lærerik og spennende tur. Du får oppleve en ganske annerledes tankegang både når det gjelder hva som er viktig i livet, hvordan man oppfører seg, og hva som er vakkert. Du vil også bli utfordret av å møte mennesker i nød, fattigdom og veldig vanskelige situasjoner. Mange av disse menneskene har også liten mulighet til å høre regelmessig forkynnelse. Gruppen som reiser har som mål å oppmuntre og hjelpe de som bor her, både med materielle goder og evangeliet. Samtidig ønsker vi å bli kjent med, og lære noe av de vi møter.

Om du velger å reise til Russland, kommer en ekstra utgift på 4000 kr.

* Om det er mer enn 13-14 om melder seg på, blir det trekning om hvem som får være med