Turnéer

Fjellheim har to store turnéer. Den første turnéen varer en uke og er i slutten av september. Klassen deles da i mindre grupper, som reiser sammen med lærere og øvrig personale til ulike steder i Nord-Norge, Sverige og Island. Formålet med turneen er å promotere skolen og møte andre kristne, samtidig som elevene får prøvd seg på ulike praksiser som sang, andakt, vitnesbyrd og møteledelse. I løpet av denne uken blir det også god tid til spennende og interessante fritidsaktiviteter som kan variere fra fjelltur til curling. Alt ettersom hvor du befinner deg.

 

Den andre turnéen er en avslutningsturné helt på slutten av skoleåret, der vi samlet reiser til Vesterålen og Lofoten. Den varer i om lag en uke. På avslutningsturnéen er vi også med på møter og gudstjenestearrangement. Elevene vil få muligheten å oppleve fisketurer, sightseeing m.m. i en storslått natur. For mange er dette et av årets høydepunkter.

 

Utreisehelger

Dette er helgeturer der elever og personalet deles opp i små grupper som reiser til forskjellige steder i Nordland, Troms og Finnmark. 
Formålet er å arrangere barneklubber, søndagsskole, ungdomskvelder, leir, ulike møter og gudstjenester, og annet kristent arbeid. Dessuten får elevene et unikt møte med nord-norsk kristenliv, kultur og natur. Det er ei utreisehelg på høsten og ei på våren.

Mange opplever at turné og utreisehelg er med på å sveise både elevene og personalet sammen, og gjøre fellesskapet og relasjonene sterkere.