Praksis

 

 Lars Martin Lauren

Lars Martin 600pLars Martin 600p

 

Læring er mer enn bare undervisning. På Fjellheim forsøker vi å legge til rette for mange arenaer der du kan vokse og modnes både som kristen og menneske. På utreisehelger og turnéer vil du møte mennesker fra forskjellig kristen bakgrunn, komme inn i hjemmene deres, og lære noe om hvordan et liv med Jesus blir praktisert i ulike tradisjoner. I tillegg vil du bidra med praktisk hjelp, vitnesbyrd, sang og organisering på utreisene. Hverdagen din på Fjellheim vil også inneholde praksis, som er et eget fag. Gjennom denne praksisen ønsker vi at du skal få modnes, bidra i andre menneskers liv, utvikle deg selv og anvende undervisningen du får i klasserommet.

Vi er forskjellige som mennesker, og vi ønsker derfor å gi deg muligheten til å velge mellom forskjellige typer kristent arbeid. Du kan derfor velge mellom en rent diakonal eller en spesifikt forkynnende. Du kan velge å jobbe med barn, ungdom eller eldre. Alt ettersom hvilke gaver og utrustninger du har, samt hvilke områder du ønsker å utvikle deg på. I år har elevene kunnet velge mellom blant annet fredagskaffen, søndagsskolen, gjenbruksbutikken til NLM, gateevangelisering, allidrett, barne- og ungdomslag og leir. Valgmulighetene kan variere noe fra år til år.

For å øke utbyttet av praksisen, vil du også gå igjennom en evalueringsrunde med jevne mellomrom.

 

Praksis 2