Verdens Nordligste Bibelskole

Fjellheim er verdens nordligste Bibelskole. Vi ønsker å bety noe for mennesker i Nord-Norge og på Nordkalotten, og samtidig la deg få oppleve den fantastiske landsdelen og folkene her. I løpet av et år på Fjellheim vil du derfor få være med på forskjellige turer rundt om i nord. Disse kan du lese om under.

 

 

 

 Utreisehelger

Dette er helgeturer der elever og personalet deles opp i små grupper som reiser til forskjellige steder i Nordland, Troms og Finnmark. 
Formålet er å arrangere barneklubber, søndagsskole, ungdomskvelder, ulike møter og gudstjenester, og annet kristent arbeid. Elevene kan også delta i skoletimer i den offentlige skolen. Dessuten får elevene et unikt møte med nord-norsk kristenliv, kultur og natur. Det er ei utreisehelg på høsten og ei på våren.

 

Turnéer

Skibilde 1

Fjellheim har to store turnéer. Den første turnéen varer en uke og er i slutten av september. Klassen deles da i mindre grupper, som reiser sammen med lærere og øvrig personale til Russland, Sverige og ulike steder i Nord-Norge. Vi er med på å arrangere tilsvarende opplegg som på utreisehelger. I løpet av denne uken blir det også god tid til spennende og interessante fritidsaktiviteter som kan variere fra fjelltur til curling, til besøk i russisk barnehage. Alt ettersom hvor du befinner deg.

Den andre turnéen er en avslutningsturné helt på slutten av skoleåret, der vi samlet reiser til Vesterålen og Lofoten. Den varer i en uke, eller litt mer. På avslutningsturnéen er vi også med på møter og gudstjenestearrangement. Elevene vil få muligheten å oppleve fisketurer, sightseeing m.m. i en storslått natur. Mange opplever at turné og utreisehelg er med på å sveise både elevene og personalet sammen, og gjøre fellesskapet og relasjonene sterkere.

 

Distriktsbibelskole

To uker i løpet av skoleåret blir all undervisning flyttet til et annet sted i Nord-Norge. Det vil si at alle på skolen, både elever og personalet reiser på tur. Undervisningen legges delvis til kveldstid, slik at den er tilgjengelig for andre. I tillegg arrangeres det møter, gudstjenester og andre arrangement hvor elevene deltar. Fjellheim drar vanligvis på en ukes distriktsbibelskole i løpet av tredje termin (før jul), og en uke i femte termin (på våren). Eksempler på steder vi har besøkt er Hammerfest, Vadsø, Lakselv, Setermoen, Bodø, Alta og Harstad.