Åpen Bibelskole 2018

 

En uke om vinteren, vanligvis i månedsskiftet november/desember, flytter vi undervisningen til andre steder i Nord-Norge. Hele skolen, både elever og personalet, oppdeles i grupper og reiser på tur. Undervisningen legges delvis til kveldstid, slik at den er tilgjengelig for andre. I tillegg arrangeres det møter, gudstjenester og andre arrangement hvor elevene deltar.

Eksempler på steder vi har besøkt er Hammerfest, Vadsø, Lakselv, Setermoen, Bodø, Skjervøy, Alta og Harstad.

 

Steder og endelig program for 2018 vil komme her når det er klart.