Åpen Bibelskole 2018

En uke om vinteren, vanligvis i månedsskiftet november/desember, flytter vi undervisningen til andre steder i Nord-Norge. Hele skolen, både elever og personalet, oppdeles i grupper og reiser på tur. Undervisningen legges delvis til kveldstid, slik at den er tilgjengelig for andre. I tillegg arrangeres det møter, gudstjenester og andre arrangement hvor elevene deltar.

Eksempler på steder vi har besøkt er Hammerfest, Vadsø, Lakselv, Setermoen, Bodø, Skjervøy, Alta og Harstad.

I år gikk turene til Alta, Soltun og Halsa.

Her er timeplaner som var på de ulike stedene:

Timeplan Alta

Timeplan Soltun

Timeplan Halsa