I jungelen av gode bibelskoler, hvorfor skal du velge Fjellheim?Her er 5 gode grunner:
  • Vi ønsker å vektlegge Bibelen som Guds sanne ord til oss i dag!
  • Solid og grundig bibelundervisning med Jesus i sentrum!
  • Et fantastisk miljø med et livsnært fellesskap!
  • Som elev ved verdens nordligste bibelskole får du en unik
    sjanse til oppleve fantastisk natur og kultur i eksotiske Nord-Norge!
  • Muligheten til å være med på eventyrlige utenlandsturer
    til Russland, Island, Nord-Afrika, Mongolia/Kina eller Bolivia!


Blikjenttur til Lauklines!

Blikjenttur til Lauklines!