Ingen linjer – mer tid til bibelundervisning

På Fjellheim er vi overbevist om at det som står i Bibelen er sant og til å stole på. Vi er også overbevist om at Bibelen står i en særklasse blant alle de bøkene som har blitt til gjennom verdenshistorien. Bibelen forteller oss sannheten om den verdenen vi lever i, hvem vi er og hvem Gud er. På grunn av dette er vi en bibelskole som ønsker å vektlegge bibelundervisning. Dette er noe som også skinner gjennom på timeplanen. Mens mange bibelskoler har ulike linjer, har vi på Fjellheim valgt å ikke ha det. Dette gir oss anledning til å bruke enda mer tid sammen på å lære mer om det som er det aller viktigste i livet!

Amanda Kero

Ulike fag

Skolehverdagen på Fjellheim består av varierte, spennende og interessante fag. En del av fagene er gjennomgang av ulike bibelbøker, som for eksempel Mosebøkene, Romerbrevet og Johannes Åpenbaring. Andre fag er mer temabaserte, der vi tar opp aktuelle problemstillinger som møter kristne i dag: «Hva er det egentlig som er rett og galt?» Etikk er et av fagene som skal hjelpe deg til å lære mer om dette. Videre har vi apologetikk. Dette er et fag som tar opp spørsmål som blant annet «Finnes det egentlig gode grunner til å tro at kristendommen er sann?» Vi har også et fag som heter sjelesorg. I dette faget får en mer innsikt i ens eget selvbilde og ens eget Gudsbilde.

Hver morgen etter første time samles både elever og ansatte til morgensamling. Her får vi et lite ord for dagen etterfulgt av bønn og samtale i mindre grupper.

Ulike utfordringer

Et år på Fjellheim er et år der vi håper at elevene skal få lære mye, men samtidig ønsker vi å understreke viktigheten av å fortelle videre det en har fått lært om. Derfor blir Fjellheimelevene utfordret på ulike områder gjennom året. En del av dette er praksisen som er en viktig del av skoleåret på Fjellheim. I tillegg reiser vi mye, både rundt i Nord-Norge og på utenlandsturer til Russland, Island, Nord-Afrika, Mongolia/Kina eller Bolivia.