Hvorfor begynte du på BOF?

Flere ting spilte inn i min avgjørelse om å begynne på BOF. Jeg var midt i en prosess med å å finne ut hva jeg skulle gjøre til høsten når Thor kontaktet meg. Det var noe tull med godkjenningen av et fag, og etter litt om og men endte jeg opp med et halvår fri. Det la seg derfor godt til rette rent praktisk. Jeg har også engasjert meg litt i ungdomsforeninga, og hatt noen taler og andakter som jeg har fått god tilbakemelding på. Kombinasjonen av det praktiske, tilbakemeldingene og at jeg synes det er meningsfylt å arbeide med forkynnelse, gjorde at jeg opplevde kontakten fra Thor som at Gud åpnet ei dør.

Hva skal du bruke BOF til?

Jeg vil bruke det til å finne ut om jeg har nådegave og kall til å være fritidsforkynner. Jeg har ikke helt fått en avklaring på alt enda, men kurset gir frihet til å teste det ut. Det er bra. Jeg synes det er veldig kjekt å være i praksis på lærerskolen nå, og har lyst å være lærer på heltid. Samtidig ønsker jeg å ha noen andakter eller møtehelger på fritiden. Jeg har oppdaget at jeg trenger lang tid å forberede en andakt eller taler, og gjennom praksisen syntes derfor det ble litt mye med lange møteserier. Dette er en viktig erfaring jeg har gjort meg.

 

Hvordan opplever du undervisningen?

Den er veldig meningsfull. Jeg var spent på om det bare kom til å bli en gjentakelse av bibelskolen. Det ble det ikke. Lærerne er også veldig flinke å vinkle undervisningen slik at den er relevant for forkynnelsen. Fagene er variert, det liker jeg. Det er nyttig både med dyptpløyende fag som bekjennelsesteologi og oppbyggende bibelfag.

Rune Bremset er 23 år, han kommer fra Trondheim, men har bodd i Tromsø siste årene. Han gikk på Fjellheim Bibelskole 09/10, og er midt i en lærerutdanning.

Rune