Hvorfor Bibel og formidling?

Det mangler utdannelsestilbud til vitnetjeneste, som ikke følger en flerårig teologisk utdannelsesløp. Norsk kristenliv trenger nye evangelistnådegaver og andre nådegaver inn i vår tid. Nord-Norge, Tromsø og Fjellheim har mange muligheter til å gi et spennende år i møte med mennesker som trenger å høre om Jesus.