Hvem er Bibel og formidling for?

«Bibel og formidling» er for deg, mann eller kvinne som kjenner på et ønske eller et kall til en vitnetjeneste i Guds rike. Vi ønsker å gi hjelp til formidling, andakt, undervisning, forkynnelse. Vi vil gi hjelp til at din nådegave kan bli brukt til velsignelse for mennesker med ulik alder og bakgrunn. Hovedmålgruppen for kurset er unge fra 20-30 år med ulik type utdannelse og yrkesbakgrunn.