To studietilbud

På Fjellheim har vi to ulike studietilbud. Det første er en ettårig bibelskole som er beregnet for personer som ikke tidligere har gått på noen bibelskole. Fra og med 2013 har vi også startet opp med andreårskurset Bibel- og formidling. Dette retter seg inn mot personer som allerede har tatt et bibelskoleår eller lignende. Bibel-og formidling har som sitt siktemål å gi praktisk hjelp og veiledning når det gjelder ulike formidlingstjenester i Guds rike